Höstmötet 2016

Under två intensiva dagar belystes ämnet ur många olika aspekter efter en inledande historisk tillbakablick. Konferensen Det handlade bland annat om dagens lösningar och system för insamling av hushållsavfall. Man diskuterade plockanalyser och kostnaderna för att införa fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper. Ruttplanering, arbetsmiljö och upphandling av avfallshämtning var också med på programmet. Genom internationella utblickar breddades perspektivet – hur har andra länder gjort för att lyckas? Föreläsare från flera EU-länder fanns med för att berätta om sina framgångsrecept.

Här finns en överblick av höstmötet 2016 som branschorganisationen Avfall Sverige höll.

 

PROGRAM – TISDAG DEN 15 NOVEMBER

09.00 Kaffe, registrering och tid för besök på miniutställning

10.00 Välkomna till höstmötet

Weine Wiqvist, Avfall Sverige

Moderator Jessica Cederberg Wodmar

10.10 Den sanitära revolutionen – ett historiskt perspektiv på insamling av hushållsavfall

Ylva S Sjöstrand, Stockholms universitet

10.30 Vilka insamlingslösningar finns i Sverige idag?

Hans Zackrisson, Renova, ordförande Avfall Sveriges arbetsgrupp Insamling

Jon Nilsson-Djerf, Avfall Sverige

10.50 Så här får man bra underlag för att välja insamlingssystem. Kartanalyser som

underlag – case Göteborg

Emma Hamilton, Sweco

11.10 Bensträckare

11.20 Vad slänger hushållen i sin soppåse? Ny nationell sammanställning av

plockanalyser. Redovisning av ett Avfall Sverige-projekt

Jörgen Leander, Miljö- och avfallsbyrån

11.40 Vad kostar egentligen insamling av förpackningar och returpapper? Redovisning av

ett Avfall Sverige-projekt

Jörgen Leander, Miljö- och avfallsbyrån

Elisabeth Johansson, VAKIN

12.00 Lunch och tid för besök på miniutställning

13.30 Med fokus på olika insamlingslösningar

  • Manuell insamling vs. sopsug i Stockholm, Karin Karlsbro, Fastighetsägarna
  • Därför hamnar sopor under mark i Lund – Erik Rånlund, Lunds Renhållningsverk
  • Kvartersnära insamling – Oskar Djärv och Charlotta Holmer, Falu Energi & Vatten

14.15 MRF-anläggning – ett komplement till källsortering?

(MRF= Materials Recovery Facility)

David Dalek, Renova

Ola Eklöf, Örebro kommun

14.30 Goda exempel på kommunernas kommunikation kring matavfallsinsamling

Teresa Frykman, SÖRAB, ordförande i Avfall Sveriges arbetsgrupp Kommunikation

14.45 Kaffe, kaka och tid för besök på miniutställning

15.30 Internationella erfarenheter (föredragen hålls på engelska)

Ljubliana – den ledande europeiska huvudstaden vad gäller återvinning av

hushållsavfall

Janko Kramzar, Snaga, Slovenien

Den belgiska delstaten Flandern källsorterar 70 procent av hushållsavfallet

John Wante, OVAM, Flandern, Belgien

16.10 Metodansats för jämförelse av hushållens totala kostnader för avfallshantering i

några europeiska kommuner

Johan Jacobsson, PwC

Konferensens första dag avslutas cirka kl. 16.30

19.00 Mingel

19.30 MIDDAG

PROGRAM – ONSDAG DEN 16 NOVEMBER

09.00 Moderator Jessica Cederberg Wodmar presenterar dagens program

09.10 Aktuella omvärldsfrågor

Weine Wiqvist, Avfall Sverige

DAGS FÖR HÄMTNING!

09.30 Ruttplanering – vägen till intelligent sophämtning

Anna Syberfeldt, Högskolan i Skövde

09.50 Sophämtarnas arbetsmiljö – allas ansvar

Peter Årnes, Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad

10.10 I huvudet på en slamtömmare

Per Göransson, Miljövision

10.30 Kaffe med tilltugg

11.00 Upphandling av sophämtning – reviderad mall med fokus på funktion och

uppföljning

Jan Göransson, Suez

Jenny Westin, Avfall Sverige

11.20 Framtida drivmedel för sopbilar?

Maria Grahn, Chalmers

11.40 Egen regi eller entreprenad – vem samlar in bäst i din kommun?

Johan Hultén, IVL

12.00 Lunch

FRAMTIDENS INSAMLING AV HUSHÅLLSAVFALL – HUR SER DEN UT?

13.00 Innovationstävling för framtidens avfallshantering

Ebba Sellberg, VA-Syd

13.20 Framtida urbana system för svartvatten och matavfall i den hållbara stadsdelen H+

Angelika Blom, NSR

13.40

14.10 Obemannade återvinningscentraler

Jessica Rytter, Avfallshantering Östra Skaraborg

14.30 Självkörande bilar – är det framtiden?

Fredrik Cederstav, AB Volvo, Advanced Technology & Research

14.50 Avslutande kommentarer

Moderator Jessica Cederberg Wodmar och Weine Wiqvist, Avfall Sverige

Avslutning med kaffe ca kl. 15.00

 

Lämna en kommentar