Regionalt

Sveriges olika regioner och dess kommuner har olika situationer vilket naturligen medför olika slags lösningar för sophämtning och återvinning. Vi belyser de olika regionerna genom att se hur deras lokala avfallshantering ser ut.

Stockholm

Göteborg

Skåne

Norrbotten