grovsopor och avfallshantering stockholm

Stockholm

I stockholm råder storstadens speciella situation. Många människor bor tätt och trafiken sätter speciella begränsningar vid avfallshantering.

Stockholms stads återvinning arbetar för att digitalisera sina tjänster och ge boende, företag och organisationer stöd och svar på frågor.

I Stockholm räcker det inte med offentlig service utan man beror av företag som städar undan grovsopor, ofta i samband med renoveringar. Det ställs inga formella krav på bolag som arbetar med sophämtning och avfallshantering ska vara miljöcertifierade, men konsumenter driver frågan genom att vara noggranna i sin upphandling.

 

Bolag inom sophantering och avfall

Stockholms Byggavfall

 

Storstockholm – kranskommuner

I kranskommunerna ligger  många återvinningscentraler.

Sollentuna avfall och återvinning

Nacka boende och miljö

Haninge avfall och återvinning

Solna avfall och återvinning