grovsopor och avfall i sverige

Hem

Insamling av hushållsavfall är en alltid lika aktuell fråga. Vi har i Sveriges olika kommuner under cirka trettio års tid sorterat avfall. Vissa kommuner har väldigt lång erfarenhet medan andra kommuners mer nyligen installerade avfallsanläggningar är moderna. Det kommer ständigt nya lösningar och system. Kollegor inom branschen har mycket att lära genom att träffas, berätta och diskutera om sina erfarenheter.

Bland aspekter som tekniska lösningar, logistik och organisation ska vi komma ihåg att utbildningen av medborgare är viktig. Den här webbplatsens syfte är att samla information inom återvinning och sophantering.

Branschorganisationen Avfall Sverige arrangerar årligen ett höstmöte i ämnet avfallshantering. Senaste mötet, hösten 2016, var temat ”Insamling – från sanitär revolution till teknisk innovation”. Läs mer här.

 

 

Lämna en kommentar